Posts by TagTư duy

Một số quan niệm thông thường Học từ sách và sự “thực chiến” Sách có nhiều loại, nhưng phổ biến và hay được tìm kiếm ở Việt Nam nhất là sách dạng self-help. Đây là loại sách dễ đọc bởi nó không yêu cầu bạn phải chịu khó để nghiên cứu, để hiểu và chăm...
Tagged in
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!