CategoryQuan điểm tích cực

Sách đầu tư dạng self-help dễ đọc bởi nó không yêu cầu bạn phải chịu khó để nghiên cứu, để hiểu và chăm chỉ làm bài tập thực hành. Sách self-help mang lại một số điểm tích cực như một dạng chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra một số quan sát trong một điều kiện...
Tagged in ,
Learn More
Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Việt Nam tại sao phải chuyển đổi số ? Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho...
Learn More
Chuyển đổi số là gì ? Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số sẽ thay đổi những gì? Nó thay đổi mọi thứ! Đây...
Tagged in
Learn More
Back to Top
Close Zoom
Nội dung website được bảo vệ, rất xin lỗi nếu đã làm phiền bạn. Nếu bạn thực có ý chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!